total cessation of movement, complete halt

listen to the pronunciation of total cessation of movement, complete halt
Englisch - Türkisch

Definition von total cessation of movement, complete halt im Englisch Türkisch wörterbuch

standstill
{i} durma

1679'da, o bir sinir krizi geçirdikten sonra Newton'un işi durma noktasına geldi. - In 1679, Newton's work came to standstill after he suffered a nervous breakdown.

Birinci yıldan sonra, hastanın iyileşmesi durma noktasında yavaşladı. - After the first year, the patient's recovery slowed to a standstill.

standstill
(Tıp) Durma, kesilme, çalışma veya hareket halindeki bir organda faaliyetin durması
standstill
{s} sekteye uğrayan
standstill
kesilmek
standstill
durgu

Benim iş durgunluktan dolayı işlemez halde. - My business is at a standstill because of the recession.

standstill
sekte
standstill
duraklama
standstill
{i} askıya alınma
standstill
{s} duraklayan
standstill
tevakkuf
standstill
be at a standstill durgun halde olmak
standstill
inkıtaa uğramak
standstill
{i} kımıldamama
standstill
{s} askıya alınan
Englisch - Englisch
{i} standstill
total cessation of movement, complete halt
Favoriten