torpido

listen to the pronunciation of torpido
Türkisch - Englisch
torpedo

Prepare to launch torpedoes. - Torpidoları fırlatmaya hazırlayın.

The enemy torpedoed our ship. - Düşman, gemimizi torpidoladı.

egg
dashboard

Tom noticed a half-eaten hamburger on the dashboard of Mary's car. - Tom Mary'nin arabasının torpido gözünde yarısı yenmiş bir hamburger fark etti.

cowl
tin fish
torpedo boat
torpido gözü
glove box
torpido gözü
glove compartment

Tom opened the glove compartment and took out a pair of sunglasses. - Tom torpido gözünü açtı ve bir güneş gözlüğü çıkardı.

Tom opened the glove compartment and noticed the registration was missing. - Tom torpido gözünü açtı ve ruhsatın eksik olduğunu fark etti.

torpido bombardıman uçağı
(Askeri) torpedo bomber
torpido bot
(Askeri) torpedo boat
torpido gözü
(Otomotiv) dashboard

Tom noticed a half-eaten hamburger on the dashboard of Mary's car. - Tom Mary'nin arabasının torpido gözünde yarısı yenmiş bir hamburger fark etti.

torpido ön panel
instrument panel
torpido ön panel
dash board
torpido gözü
glove compartment, glove boxcompartment on the dashboard of a car A glove compartment is a compartment built into the dashboard on the passenger's side of an automobile, often used for miscellaneous storage. The original use of this compartment was to store gloves; hence the name
torpido başı
war head
torpido gövde
torpedo body
torpido kapağı
glove box cover
torpido kilidi
flap locking device
torpido kovanı
torpedo lube
torpido kovanı
(Askeri) torpedo launching system
torpido kovanı
torpedo tube
torpido lançeri
(Askeri) torpedo launching system
torpido makinesi
torpedo engine
torpido muhribi
torpedo-boat destroyer
torpido muhribi
(Askeri) torpedo boat destroyer
torpido taşıyıcı
(Askeri) torpedo tender
torpido tehlike bölgesi
(Askeri) torpedo danger zone
torpido tehlike sahası
(Askeri) torpedo danger area
torpido uçağı
torpedo plane
torpido ve denizaltı muhribi
destroyer
torpido yuvası
(Askeri) torpedo tube
torpido gözü
compartment glove
Torpido gözü
glovebox

The car key was in the glovebox. - Araba anahtarı torpido gözündeydi.

devriye torpido botu
patrol torpedo boat
uçaktan atılan torpido
aerial torpedo
Türkisch - Türkisch
Torpil atmaya yarar, küçük ve çok hızlı giden savaş gemisi
torpidobot
torpido gözü
Otomobillerde, içinde sürücü için gerekli şeylerin bulunduğu kapaklı küçük bölme
torpido
Favoriten