tokmak

listen to the pronunciation of tokmak
Türkisch - Türkisch
Dibekte dövme işi için kullanılan ağaçtan araç
Davul vb. vurma çalgıları çalmakta kullanılan ve çalgının bir parçası olan araç: "Alın tokmağı vurun davula, sabahın ilk saatlerinde sesi başka çıkar."- H. Taner
Ağaçtan yapılmış iri çekiç: m"Hallaç geniş, kocaman tırnaklı elleriyle hâlâ tokmak sallıyordu."- S. F. Abasıyanık
Kapı kolu yerinde bulunan ve kapıyı açmağa yarayan topuz: "Kapının tokmağını çevirdi, kapı kilitli değildi, açılıverdi."- Ç. Altan
Kapı kanadına asılı ve kapı çalmaya yarayan, türlü biçimlerde metal parça
Kapı zili
Kapı kolu yerinde bulunan ve kapıyı açmağa yarayan topuz
Davul vb. vurma çalgıları çalmakta kullanılan ve çalgının bir parçası olan araç
Ağaçtan yapılmış iri çekiç
(Osmanlı Dönemi) MITRAK
(Osmanlı Dönemi) MİFEZZA
tokmak
Favoriten