to walk through, view, survey

listen to the pronunciation of to walk through, view, survey
Englisch - Türkisch

Definition von to walk through, view, survey im Englisch Türkisch wörterbuch

perambulate
gezmek
perambulate
gezinmek
perambulate
{f} (bir yerde) gezinmek, gezmek, dolaşmak
perambulate
{f} dolaşmak
perambulate
{f} ölçmek (arazi)
perambulate
{f} çevresini dolaşmak
Englisch - Englisch
{v} perambulate
to walk through, view, survey
Favoriten