to treat (one) to something; also, to give (something) by way of treating

listen to the pronunciation of to treat (one) to something; also, to give (something) by way of treating
Englisch - Türkisch

Definition von to treat (one) to something; also, to give (something) by way of treating im Englisch Türkisch wörterbuch

shout
bağırmak

Bilgisayarınıza bağırmak işe yaramaz. - Shouting at your computer will not help.

Bağırmak istemiyorum. - I don't want to shout.

shout
{i} bağırtı, bağırış; haykırı, haykırış
shout
{i} bağırış
shout
shout at bir kimsenin yüzüne karşı bağırmak
shout
{i} ses

Sesinin çıktığı kadar bağırdı. - He shouted at the top of his voice.

Bağırmaktan sesleri kısıldı. - They were all hoarse from shouting.

shout
haykırı
shout
(Bilgisayar) bağıran
shout
bağırma

Bilgisayarınıza bağırmak işe yaramaz. - Shouting at your computer will not help.

Her ev diğerine bağırma mesafesindedir. - Each house is within shouting distance of another.

shout
seslenmek
shout
velvele
shout
çağırmak
shout
bağırarak konuşmak
shout
{f} bağırmak; haykırmak
shout
(fiil) bağırmak, haykırmak, seslenmek, bağırarak söylemek
shout
shout down bağırarak bir kimsenin sesini bastırmak
shout
shout out yüksek sesle bağırmak
shout
{f} bağırarak söylemek
Englisch - Englisch
shout
to treat (one) to something; also, to give (something) by way of treating
Favoriten