to throw out of saddle

listen to the pronunciation of to throw out of saddle
Englisch - Türkisch
Englisch - Englisch
{v} unhorse
To throw out
outthrow
to throw out of saddle

  Silbentrennung

  to throw out of sad·dle

  Türkische aussprache

  tı thrō aut ıv sädıl

  Aussprache

  /tə ˈᴛʜrō ˈout əv ˈsadəl/ /tə ˈθroʊ ˈaʊt əv ˈsædəl/

  Wort des Tages

  chop suey
Favoriten