to think seriously; to ponder or consider

listen to the pronunciation of to think seriously; to ponder or consider
Englisch - Türkisch

Definition von to think seriously; to ponder or consider im Englisch Türkisch wörterbuch

reflect
{f} yansıtmak

Pitaya'nın ortak İngilizce adı dragon fruit birçok Asya dillerinde onun argo adını yansıtmaktadır. - The pitaya's common English name of dragon fruit reflects its vernacular name in many Asian languages.

Bir günlük tutmak da bize günlük yaşantımızı yansıtmak için bize bir şans verir. - Keeping a diary also gives us a chance to reflect on our daily life.

reflect
{f} aksettirmek
reflect
yansıma

Tom aynadaki yansımasına baktı. - Tom stared at his reflection in the mirror.

Aynada yansımamı gördüm. - I saw my reflection in the mirror.

reflect
ifade etmek
reflect
aksettirmik
reflect
dile getirmek
reflect
{f} düşünüp taşınmak
reflect
göstermek
reflect
iyice düşünüp taşınmak
reflect
yansıt

Karar verirken kendi motivasyonunu yansıt. - Reflect on your own motives when making a decision.

Bir ayna ışığı yansıtır. - A mirror reflects light.

reflect
yansit
reflect
ayna gibi hayalini göstermek
reflect
tefekkür etmek
reflect
{f} on/upon -i derinlemesine düşünmek
reflect
{f} düşünmek

Düşünmek için zaman ayırın. - Take the time to reflect.

Onu iyice düşünmek için biraz zamana ihtiyacım var. - I need a little time to reflect upon it.

reflect
reflect on kusurunu göstermek
reflect
(Nükleer Bilimler) yansımak
Englisch - Englisch
reflect

Not for the first time, he reflected that it was not so much the speeches that strained the nerves as the palaver that went with them.

to think seriously; to ponder or consider
Favoriten