to think of doing

listen to the pronunciation of to think of doing
Englisch - Türkisch

Definition von to think of doing im Englisch Türkisch wörterbuch

consider
{f} göz önüne almak

Ailenin kültürel geçmişini göz önüne almak çok önemlidir. - It is very important to consider the cultural background of the family.

Bu sorunu göz önüne almak zorundayız. - We have to take this problem into consideration.

consider
{f} düşünmek

Tom ihtiyacı olan şeyi bizden almayı düşünmek isteyebilir. - Tom might want to consider buying what he needs from us.

Tom Mary'nin istediği krediyi ona vermeyi düşünmek isteyebilir. - Tom might want to consider giving Mary the loan she asked for.

consider
dikkate al

Gerçeği dikkate almalısın. - You must take the fact into consideration.

Tom Mary'nin hislerini hiç dikkate almadı. - Tom didn't consider Mary's feelings at all.

consider
{f} fikrinde olmak
consider
{f} göz önünde tutmak
consider
{f} dikkate almak

Tom'un önerisini dikkate almak zorunda kaldım. - I had to consider Tom's proposal.

consider
not worth considering kale alınmaz
consider
lafını etmeye değmez
consider
gözü ile bakmak
consider
(Politika, Siyaset) mülahaza etmek
consider
göz ardı etmemek
consider
gözönüne almak
consider
{f} görmek

Tom Mary'yi bir kahraman olarak görmektedir. - Tom considers Mary to be a heroine.

consider
saymak
consider
{f} addetmek
consider
hesaba kat

Ben ebevenylerime yardım etmenin benim vazifem olduğunu hesaba katarım. - I consider it my duty to help my parents.

Tüm bu olasılıkları hesaba kattım. - I've considered all of those possibilities.

consider
{f} üzerinde düşünmek; düşünmek
consider
{f} göz önünde tutmak, dikkate almak, hesaba katmak
to think of
aklından geçirmek
to think of
akıl etmek
Englisch - Englisch
consider
to think of doing

  Silbentrennung

  to think of do·ing

  Türkische aussprache

  tı thîngk ıv duîng

  Aussprache

  /tə ˈᴛʜəɴɢk əv ˈdo͞oəɴɢ/ /tə ˈθɪŋk əv ˈduːɪŋ/

  Wort des Tages

  sacerdotal
Favoriten