to show confidence in a person by intrusting (him) with something

listen to the pronunciation of to show confidence in a person by intrusting (him) with something
Englisch - Türkisch

Definition von to show confidence in a person by intrusting (him) with something im Englisch Türkisch wörterbuch

trust
güvenmek

Ona güvenmek için daha iyi tanımalıydın. - You should have known better than to trust him.

Kendine güvenmek başarının anahtarıdır. - Trusting yourself is the key to success.

trust
{i} mütevellilik; mutemetlik
trust
güvence
trust
{i} sorumluluk; görev, vazife
trust
{f} 1. güvenmek, itimat
trust
{i} ümit
trust
ortaklık
trust
güvenirlik
trust
{f} inanmak
trust
teslim etmek
trust
inan

Onun söylediğine inanabileceğimi zannetmiyorum. - I don't feel that I can trust what he says.

O bana tamamen inanmaz. - He doesn't altogether trust me.

trust
{f} ummak
trust
tevekkül etmek
trust
bakım
trust
tröst
trust
{f} veresiye vermek
trust
{i} güven, itimat
trust
{f} itimat etmek
trust
{f} kredi vermek
Englisch - Englisch
trust
to show confidence in a person by intrusting (him) with something
Favoriten