to resolve; to unfold; to clear

listen to the pronunciation of to resolve; to unfold; to clear
Englisch - Türkisch

Definition von to resolve; to unfold; to clear im Englisch Türkisch wörterbuch

untie
çözmek
untie
çöz

Bu düğümü çözemiyorum. - I can't untie this knot.

Tom düğümü çözerken bıçağı dişlerinin arasında tuttu. - Tom held the knife between his teeth as he untied the knot.

untie
{f} halletmek
untie
çözülmek
untie
(Tekstil) bağı çözmek
untie
{f} açmak
Englisch - Englisch
untie
to resolve; to unfold; to clear
Favoriten