to remunerate

listen to the pronunciation of to remunerate
Englisch - Türkisch

Definition von to remunerate im Englisch Türkisch wörterbuch

compensate
{f} telâfi etmek

Ülkenin yaşlanan nüfusunu telafi etmek için, hükümet doğum ve göç oranlarını önemli ölçüde artırmak için adımlar atmaya karar verdi. - In order to compensate for the country's aging population, the government has decided to take steps to significantly increase birth and immigration rates.

Kaybı telafi etmek için çok çalıştım. - I worked hard to compensate for the loss.

compensate
{f} denklemek
compensate
(fiil) karşılamak; telâfi etmek, eşitlemek, denklemek; tazmin etmek; yerini tutmak, denkleşmek
remunerate
{f} hakkını vermek
compensate
{f} yerini tutmak
compensate
kompanse etmek
remunerate
hakkını ödemek
remunerate
ücret
compensate
acısını telafi etmek
compensate
bedelini vermek
compensate
tazminat ödemek
compensate
telafi et

Ülkenin yaşlanan nüfusunu telafi etmek için, hükümet doğum ve göç oranlarını önemli ölçüde artırmak için adımlar atmaya karar verdi. - In order to compensate for the country's aging population, the government has decided to take steps to significantly increase birth and immigration rates.

Hükümet çiftçilerin hasatlarının zararını telafi etti. - The government compensated the farmers for the damage to the crops.

remunerate
emeğinin karşılığını ödemek
remunerate
hakkını öde
remunerate
yaptığının karşılığını ödemek
compensate
gider
compensate
{f} tazmin etmek, bedelini ödemek
compensate
denge sağlamak
compensate
{f} denkleşmek
compensate
compensate for one thing with another tazmin etmek
compensate
bir şeyi diğeri ile telâfi etmek
compensate
{f} karşılamak
compensate
compensate one for bedelini birine ödemek
compensate
x tazmina
remunerate
emeğinin karşılığını vermek
remunerate
{f} ödüllendirmek
remunerate
{f} (for) (birine) (yaptığının karşılığını) vermek/ödemek
remunerate
{f} (with) (birini) (bir şeyle) ödüllendirmek
remunerate
(Mukavele) hakkını ödemek, ödemek
Englisch - Englisch
compensate
munerate
to pay or pay for
{v} to reward, requite, repay
To compensate; to pay
make payment to; compensate; "My efforts were not remunerated"
If you are remunerated for work that you do, you are paid for it. You will be remunerated and so will your staff
{f} pay, compensate, reimburse
To pay an equivalent to for any service, loss, expense, or other sacrifice; to recompense; to requite; as, to remunerate men for labor
to remunerate

  Silbentrennung

  to re·mu·ner·ate

  Türkische aussprache

  tı rîmyunıreyt

  Aussprache

  /tə rəˌmyo͞onərˈāt/ /tə rɪˌmjuːnɜrˈeɪt/

  Wort des Tages

  cockaigne
Favoriten