to prune or lop off, as branches or tendrils

listen to the pronunciation of to prune or lop off, as branches or tendrils
Englisch - Türkisch

Definition von to prune or lop off, as branches or tendrils im Englisch Türkisch wörterbuch

amputate
{f} organ
amputate
(fiil) organını almak; budamak, kesmek (ağaç, organ)
amputate
ampute et
amputate
{f} kesmek ağaç
amputate
bir kılganı kesmek
amputate
bir uzvunu kaybetmiş olan kimse
amputate
f., tıb. (bir uzvu) kesmek
amputate
{f} budamak
amputate
{f} organını almak
amputate
kes

Tom bacaklarından birini kestirdi. - Tom had one of his legs amputated.

Kesilmiş uzuvları olan insanlar onları hâlâ orada gibi hissetmeye devam ediyor. - People with amputated limbs continue to feel them as if they were still there.

Englisch - Englisch
amputate
to prune or lop off, as branches or tendrils
Favoriten