to press or set close, swarm, encumber

listen to the pronunciation of to press or set close, swarm, encumber
Englisch - Türkisch

Definition von to press or set close, swarm, encumber im Englisch Türkisch wörterbuch

crowd
{f} toplan

Etrafta bir kalabalık toplandı. - A crowd gathered around.

Onun etrafında bir kalabalık toplanıyordu. - A crowd was gathering around him.

crowd
dışarıya itelemek yer bırakmamak
crowd
{i} arkadaş grubu
crowd
x sıkıştır/toplan/doldur
crowd
crowd into doluşmak
crowd
{f} toplanmak
crowd
{f} üşüşmek
crowd
doluşmak (bir yere)
crowd
insan kalabalığı

Böyle bir insan kalabalığını hiç görmedim. - Never have I seen such a crowd of people.

Tiyatronun girişinde bir insan kalabalığı vardı. - There was a crowd of people at the entrance of the theater.

crowd
(bir alan) doldurmak
crowd
{i} sürü

Kütüphanenin önünde bekleyen bir sürü öğrenci vardı. - There was a crowd of students waiting in front of the library.

crowd
belirli bir toplumsal türküm
crowd
kalabalık

Bu kalabalık bana Tokyo caddelerini hatırlatıyor. - This crowd reminds me of the streets of Tokyo.

Kalabalıkta birinin adımı seslendiğini duydum. - I heard someone call my name in the crowd.

crowd
tıkıştırmak
crowd
doluşmak
crowd
{i} çokluk
crowd
{f} bıktırmak
crowd
{f} sıkıştırmak
Englisch - Englisch
{v} crowd
to press or set close, swarm, encumber
Favoriten