to play traditional tunes on a violin using the aforementioned styles

listen to the pronunciation of to play traditional tunes on a violin using the aforementioned styles
Englisch - Türkisch

Definition von to play traditional tunes on a violin using the aforementioned styles im Englisch Türkisch wörterbuch

fiddle
{i} keman

Tom Mary kadar iyi keman çalabilmeyi istiyor. - Tom wants to be able to play the fiddle as well as Mary.

Tom Mary kadar iyi keman çalabilmeyi istiyor. - Tom wants to be able to play the fiddle as well as Mary does.

fiddle
vakit geçirmek, oyalanmak
fiddle
{f} keman çal

Tom Mary kadar iyi keman çalabilmeyi istiyor. - Tom wants to be able to play the fiddle as well as Mary.

Tom Mary kadar iyi keman çalabilmeyi istiyor. - Tom wants to be able to play the fiddle as well as Mary does.

fiddle
(Denizbilim) iğne
fiddle
dolandırıcılık
fiddle
oyuncak etmek
fiddle
amaçsızca oynamak
fiddle
üçkağıt yapmak
fiddle
keman çalmak
fiddle
{i} katakulli
fiddle
{f} üzerinde oynama yapmak
fiddle
boş lâf
fiddle
{f} ayrıntılarla ilgilenmek
fiddle
{f} dalavere yapmak
fiddle
{i} üçkâğıt
fiddle
(isim) keman, dalavere, katakulli, üçkâğıt
fiddle
saçma
fiddle
(fiil) keman çalmak, vaktini boşa harcamak, aylaklık etmek, ayrıntılarla ilgilenmek, üzerinde oynama yapmak, dalavere yapmak
Englisch - Englisch
fiddle
to play traditional tunes on a violin using the aforementioned styles

  Silbentrennung

  to play tra·di·tion·al tunes on a vi·o·lin us·ing the a·fore·men·tioned styles

  Türkische aussprache

  tı pley trıdîşınıl tunz ôn ı vayılîn yuzîng dhi ıfôrmenşınd staylz

  Aussprache

  /tə ˈplā trəˈdəsʜənəl ˈto͞onz ˈôn ə vīəˈlən ˈyo͞ozəɴɢ ᴛʜē əˈfôrˌmensʜənd ˈstīlz/ /tə ˈpleɪ trəˈdɪʃənəl ˈtuːnz ˈɔːn ə vaɪəˈlɪn ˈjuːzɪŋ ðiː əˈfɔːrˌmɛnʃənd ˈstaɪlz/

  Wort des Tages

  flay
Favoriten