to play on a crowd; to fiddle

listen to the pronunciation of to play on a crowd; to fiddle
Englisch - Türkisch

Definition von to play on a crowd; to fiddle im Englisch Türkisch wörterbuch

crowd
{f} toplan

Onun etrafında bir kalabalık toplandı. - A crowd soon gathered around him.

Etrafta bir kalabalık toplandı. - A crowd gathered around.

crowd
dışarıya itelemek yer bırakmamak
crowd
{i} arkadaş grubu
crowd
x sıkıştır/toplan/doldur
crowd
crowd into doluşmak
crowd
{f} toplanmak
crowd
{f} üşüşmek
crowd
doluşmak (bir yere)
crowd
insan kalabalığı

Tiyatronun girişinde bir insan kalabalığı vardı. - There was a crowd of people at the entrance of the theater.

Bir insan kalabalığı, geçit resmini izlemek için toplandı. - A crowd of people gathered to see the parade.

crowd
(bir alan) doldurmak
crowd
{i} sürü

Kütüphanenin önünde bekleyen bir sürü öğrenci vardı. - There was a crowd of students waiting in front of the library.

crowd
belirli bir toplumsal türküm
crowd
kalabalık

Kalabalık ile birlikte gidin. - Go along with the crowd.

Salonda büyük bir kalabalık vardı. - There was a large crowd in the hall.

crowd
tıkıştırmak
crowd
doluşmak
crowd
{i} çokluk
crowd
{f} bıktırmak
crowd
{f} sıkıştırmak
Englisch - Englisch
crowd
to play on a crowd; to fiddle
Favoriten