to mourn, be in mourning

listen to the pronunciation of to mourn, be in mourning
Englisch - Türkisch
yas tutmak
yaslanmak
to be in
olmak

O, öğle yemeğinde zamanında olmak için babasına söz verdi. - She promised her father to be in time for lunch.

Planında olmak istiyorum. - I want to be in your plan.

to mourn, be in mourning
Favoriten