to misconceive; to mistake; to miscomprehend; to take in a wrong sense

listen to the pronunciation of to misconceive; to mistake; to miscomprehend; to take in a wrong sense
Englisch - Türkisch

Definition von to misconceive; to mistake; to miscomprehend; to take in a wrong sense im Englisch Türkisch wörterbuch

misunderstand
{f} yanlış anlamak

Biraz anlamak yanlış anlamaktan daha iyidir. - Better to understand a little than to misunderstand.

misunderstand
{f} ters anlamak
misunderstand
yanlış anla

Beni yanlış anlamayın. - Don't misunderstand me.

Bir yanlış anlama var gibi görünüyor. - There seems to be a misunderstanding.

misunderstand
{f} (mis.un.der.stood) yanlış anlamak, ters anlamak
misunderstand
(Politika, Siyaset) yanlış yorumlamak
misunderstand
anlaşmazlık
misunderstand
misunder standingyanlış anlama
Englisch - Englisch
misunderstand
to misconceive; to mistake; to miscomprehend; to take in a wrong sense
Favoriten