to make payment for a loss

listen to the pronunciation of to make payment for a loss
Englisch - Englisch
indemnify
to make payment for a loss

  Silbentrennung

  to make pay·ment for a loss

  Türkische aussprache

  tı meyk peymınt fôr ı lôs

  Aussprache

  /tə ˈmāk ˈpāmənt ˈfôr ə ˈlôs/ /tə ˈmeɪk ˈpeɪmənt ˈfɔːr ə ˈlɔːs/
Favoriten