to make oneself a regular customer of a business

listen to the pronunciation of to make oneself a regular customer of a business
Englisch - Englisch
patronise
patronize
to make oneself a regular customer of a business

  Silbentrennung

  to make one·self a re·gu·lar cus·tom·er of a busi·ness

  Türkische aussprache

  tı meyk wʌnself ı reygyılır kʌstımır ıv ı bîznıs

  Aussprache

  /tə ˈmāk ˌwənˈself ə ˈrāgyələr ˈkəstəmər əv ə ˈbəznəs/ /tə ˈmeɪk ˌwʌnˈsɛlf ə ˈreɪɡjəlɜr ˈkʌstəmɜr əv ə ˈbɪznəs/

  Wort des Tages

  impromptu
Favoriten