to make a removable disk or other storage medium come out of the drive

listen to the pronunciation of to make a removable disk or other storage medium come out of the drive
Englisch - Türkisch

Definition von to make a removable disk or other storage medium come out of the drive im Englisch Türkisch wörterbuch

eject
{f} çıkarmak
eject
(İnşaat) boşaltma
eject
(Bilgisayar) çıkar

CDyi bilgisayardan çıkartmak için küçük düğmeye basın - Press the small button to eject the CD from the computer.

O, çıkartma düğmesi. Ona dokunma. - That's the eject button. Don't touch it.

eject
ejektör
eject
(İnşaat) dışarı atma
eject
kovmak
eject
dışarı atmak
eject
fırlatmak
eject
kapı dışarı etmek
eject
çıkart

CDyi bilgisayardan çıkartmak için küçük düğmeye basın - Press the small button to eject the CD from the computer.

O, çıkartma düğmesi. Ona dokunma. - That's the eject button. Don't touch it.

eject
azletmek
eject
masraflar
eject
fışkıran şey
eject
atmak Diski Çıkar
eject
ejection çıkarma
eject
çıkart,dışarı at
eject
çıkarılan şey
eject
(Askeri) KOVMAK, DEFETMEK, AZLETMEK, ATMA, FIRLATMA
eject
{f} dışarı atmak, çıkarmak, fışkırtmak
Englisch - Englisch
eject
to make a removable disk or other storage medium come out of the drive

  Silbentrennung

  to make a re·mo·va·ble disk or oth·er stor·age me·di·um come out of the drive

  Türkische aussprache

  tı meyk ı rîmuvıbıl dîsk ır ʌdhır stôrıc midiım kʌm aut ıv dhi drayv

  Aussprache

  /tə ˈmāk ə rəˈmo͞ovəbəl ˈdəsk ər ˈəᴛʜər ˈstôrəʤ ˈmēdēəm ˈkəm ˈout əv ᴛʜē ˈdrīv/ /tə ˈmeɪk ə rɪˈmuːvəbəl ˈdɪsk ɜr ˈʌðɜr ˈstɔːrəʤ ˈmiːdiːəm ˈkʌm ˈaʊt əv ðiː ˈdraɪv/

  Wort des Tages

  tabby
Favoriten