to intrust; to give in charge; to commit to one's keeping; followed by to

listen to the pronunciation of to intrust; to give in charge; to commit to one's keeping; followed by to
Englisch - Türkisch

Definition von to intrust; to give in charge; to commit to one's keeping; followed by to im Englisch Türkisch wörterbuch

confide
{f} güvenmek

Sana güvenmek istiyorum. - I'd like to confide in you.

confide
{f} sır vermek

Ona sır vermek için erkek kardeşine yeterince güvenmiyordu. - He didn't trust his brother enough to confide in him.

confide
{f} to (sırrını) -e söylemek
confide
sırrını açmak
confide
açılmak
confide
(sır/vb.) söylemek
confide
söyle

Tom kendimden emin göründüğümü söyledi. - Tom said I looked confident.

O bana alenen bir şey söylemedi ama sır olarak o bana evleneceğini söyledi. - He hasn't said anything publicly, but in confidence he told me he's getting married.

confide
açmak
confide
(in ile) güvenmek
confide
confide to teslim etmek
confide
{f} sır açmak
confide
confide gizlice söyle
confide
emniyet etmek
confide
confide in itimat etmek
confide
sırrını aç,söyle
confide
{f} teslim etmek
confide
{f} emanet etmek
Englisch - Englisch
confide
to intrust; to give in charge; to commit to one's keeping; followed by to
Favoriten