to include, conceive, understand

listen to the pronunciation of to include, conceive, understand
Englisch - Türkisch

Definition von to include, conceive, understand im Englisch Türkisch wörterbuch

comprehend
kavramak

Bu teoriyi kavramak için benim çok zordur. - This theory is too difficult for me to comprehend.

Kavramak gerçekten zor. - It's really hard to comprehend.

comprehend
{f} idrak etmek
comprehend
anlamak
comprehend
-in esasını kavramak
comprehend
-in usulünü öğrenmek
comprehend
bilincine varmak
comprehend
bir konuyu kavramak
comprehend
{f} algılamak
comprehend
anla

Yavaş yavaş çeviriler veya açıklamalar olmadan metni anlamaya başlayacaksınız. - Little by little you will begin to comprehend the text without translations or explanations.

Profesör ne demek istediğimi anlayamadı. - The professor was unable to comprehend what I meant.

comprehend
düşünmek
comprehend
idraklı
comprehend
{f} ihtiva etmek
comprehend
kapsam
comprehend
comprehension anlayış
comprehend
idrak olunabilir
comprehend
comprehensive geniş
comprehend
idrak

Tanrı ile konuşma arzusu saçmadır. İdrak edemediğimiz birisiyle konuşamayız. - The wish to talk to God is absurd. We cannot talk to one we cannot comprehend.

comprehend
{f} kapsamak, içine almak
Englisch - Englisch
{v} comprehend
to include, conceive, understand
Favoriten