to impose unequal tariffs for substantially the same service

listen to the pronunciation of to impose unequal tariffs for substantially the same service
Englisch - Türkisch

Definition von to impose unequal tariffs for substantially the same service im Englisch Türkisch wörterbuch

discriminate
{f} fark gözetmek
discriminate
(Avrupa Birliği) ayrım yapmak

Şimdi ayrım yapmak yasa dışıdır. - Now it's illegal to discriminate.

discriminate
{f} ayırdetmek
discriminate
{f} farklı muamele etmek
discriminate
{f} ayırt etmek, ayırmak: He can't discriminate good books from bad. İyi kitapları kötülerinden ayırt edemez
discriminate
ayrım gözetmek
discriminate
(between ile) ayırmak
discriminate
(against ile) fark gözetmek
discriminate
ayır

Tondaki ince farklar orijinali fotokopiden ayırt eder. - Subtle differences in tone discriminate the original from the copy.

discriminate
fark etmek
discriminate
{f} ayrı tutmak
discriminate
muhakeme ile
discriminate
{f} ayrıcalık yapmak
discriminate
farkına varmak
discriminate
fark görmek
discriminate
(fiil) ayırdetmek, ayrıcalık yapmak, fark gözetmek, ayırt etmek, ayrı tutmak; farklı muamele etmek
discriminate
temyiz etmek
discriminate
ayırmak
discriminate
discriminately tedbirle
discriminate
tefrik etmek
Englisch - Englisch
discriminate
to impose unequal tariffs for substantially the same service

  Silbentrennung

  to im·pose un·e·qual tariffs for sub·stan·tial·ly the same ser·vice

  Türkische aussprache

  tı împōz ınikwıl terıfs fôr sıbstänşıli dhi seym sırvıs

  Aussprache

  /tə əmˈpōz ənˈēkwəl ˈterəfs ˈfôr səbˈstansʜəlē ᴛʜē ˈsām ˈsərvəs/ /tə ɪmˈpoʊz ənˈiːkwəl ˈtɛrəfs ˈfɔːr səbˈstænʃəliː ðiː ˈseɪm ˈsɜrvəs/

  Wort des Tages

  vis major
Favoriten