to have one's mouth get dry and bitter

listen to the pronunciation of to have one's mouth get dry and bitter
Englisch - Türkisch
ağızı çiriş çanağına dönmek
to have one's mouth get dry and bitter

  Silbentrennung

  to have one's mouth get dry and bit·ter

  Türkische aussprache

  tı häv wʌnz mauth get dray ınd bîtır

  Aussprache

  /tə ˈhav ˈwənz ˈmouᴛʜ ˈget ˈdrī ənd ˈbətər/ /tə ˈhæv ˈwʌnz ˈmaʊθ ˈɡɛt ˈdraɪ ənd ˈbɪtɜr/

  Wort des Tages

  tabula rasa
Favoriten