to give a valid excuse for some past behavior

listen to the pronunciation of to give a valid excuse for some past behavior
Englisch - Türkisch

Definition von to give a valid excuse for some past behavior im Englisch Türkisch wörterbuch

explain
{f} izah etmek
explain
{f} açıklamak

Tom Mary'ye işi henüz niçin yapmadığını açıklamak için bir fırsat vermek istedi. - Tom wanted to give Mary a chance to explain why she hadn't yet done the work.

Tarihçinin rolü daha az keşfetmek ve onları çevirmek ve açıklamak yerine belgelerin kataloğunu hazırlamaktır. - The role of the historian is less to discover and catalog documents than to interpret and explain them.

explain
açıklamada bulunmak
explain
açıkla

Kimse eşyanın nasıl yapıldığını açıklayamadı. - Nobody could explain how the thing was made.

O, ifadenin tam anlamını açıkladı. - He explained the literal meaning of the phrase.

explain
tasrih etmek
explain
tenvir etmek
explain
explain oneself kendisi hakkında izahat vermek
explain
{f} anlatmak

Meramını anlatmak için sadece otuz saniyen var. - You've only got thirty seconds to explain yourself.

explain
{f} açıklama yapmak
explain
sözü çevirmek
explain
{f} hesap vermek
explain
explainaway örtbas etmek tevil etmek
explain
başa salmak
explain
{f} anlatmak, açıklamak, izah etmek; açıklamada bulunmak, izahat vermek
Englisch - Englisch
explain
to give a valid excuse for some past behavior

  Silbentrennung

  to give a val·id ex·cuse for some past be·ha·vior

  Türkische aussprache

  tı gîv ı välıd îkskyus fôr sʌm päst bîheyvyır

  Aussprache

  /tə ˈgəv ə ˈvaləd əkˈskyo͞os ˈfôr ˈsəm ˈpast bəˈhāvyər/ /tə ˈɡɪv ə ˈvæləd ɪkˈskjuːs ˈfɔːr ˈsʌm ˈpæst bɪˈheɪvjɜr/

  Wort des Tages

  proboscis
Favoriten