to give a tremulous tone to; to trill; as, to shake a note in music

listen to the pronunciation of to give a tremulous tone to; to trill; as, to shake a note in music
Englisch - Türkisch

Definition von to give a tremulous tone to; to trill; as, to shake a note in music im Englisch Türkisch wörterbuch

shake
{i} titreme

Benim bütün vücudum titremeye başladı. - My whole body began to shake.

Tom'un elleri titremeye başladı. - Tom's hands began to shake.

shake
{f} silkelemek
shake
{i} deprem

Bir depremde, yer yukarı ve aşağı ya da geriye ve ileriye sallanabilir. - In an earthquake, the ground can shake up and down, or back and forth.

shake
ihtizaz
shake
sallanış
shake
ırgalamak
shake
(el) sıkışmak
shake
silkmek
shake
sarsılmak
shake
saniye
shake
salla(mak)
shake
{i} (başı/yumruğu) sallama
shake
{i} sallama

Tom bir protein sallaması içti. - Tom drank a protein shake.

shake
{f} titretmek
shake
{i} serpme
shake
{i} titretme
shake
(Tıp) Sarsmak, sallamak
shake
{i} milk shake
shake
(isim) sallama, titreme, titretme, sarsma, sarsıntı, deprem, sesi titretme, çatlak (kereste), yarık, çalkalanmış şey, milk shake
shake
{i} çalkalanmış şey
Englisch - Englisch
shake
to give a tremulous tone to; to trill; as, to shake a note in music
Favoriten