to frighten, terrify, alarm, disturb

listen to the pronunciation of to frighten, terrify, alarm, disturb
Englisch - Türkisch

Definition von to frighten, terrify, alarm, disturb im Englisch Türkisch wörterbuch

scare
korkutmak

Üzgünüm, amacım seni korkutmak değildi. - Sorry, I didn't mean to scare you.

Seni korkutmak istemedim. - I didn't mean to scare you.

scare
ürkü

Tom kesinlikle ürküyor. - Tom is certainly scared.

scare
korkutucu
scare
panik

1920 yazına doğru Kızıl Panik bitmişti. - By the summer of 1920, the Red Scare was over.

scare
ani korku
scare
(off/away ile) korkutup kaçırmak
scare
korkmak

Korkmak için hiçbir neden yok. - There's no reason to be scared.

Tom korkmak için çok aptal. - Tom is too stupid to be scared.

scare
dili arayıp meydana çıkarmak
scare
{f} ödünü koparmak
scare
{i} ödü patlama
scare
{i} korku

Gerçeği söylemek gerekirse. Ben yükseklikten korkuyorum, Sen bir korkaksın! - To tell you the truth, I am scared of heights. You are a coward!

Ben çocukken, komşuları korkutmak için bir evcil kahverengi ayım olsun istedim. - When I was little, I wanted to have a pet brown bear to scare my neighbors.

scare
kıt,v.korkut: n.korku
scare
{i} ürkme
scare
scare away veya off korkutup kaçırmak
Englisch - Englisch
{v} scare
to frighten, terrify, alarm, disturb
Favoriten