to found, to establish

listen to the pronunciation of to found, to establish
Englisch - Türkisch
tesis etmek
to found, to establish
Favoriten