to feel compunction or grief

listen to the pronunciation of to feel compunction or grief
Englisch - Türkisch

Definition von to feel compunction or grief im Englisch Türkisch wörterbuch

grudge
{i} hınç
grudge
{i} kin

Lisa'nın Stan'a karşı bir kini var. - Lisa has a grudge against Stan.

Bütün kinleri unut ve özgürce yaşamaya başla. - Forget all grudges and begin living freely.

grudge
günü
grudge
(isim) kin, garez, kıskanma, kincilik, hınç, garaz, kindarlık
grudge
{f} istemeden ver
grudge
esirgemek
grudge
çok görmek
grudge
vermek istememek
grudge
haset
grudge
kıskanmak
grudge
istemeyerek ver
grudge
(fiil) isteksizce vermek, isteksiz olmak, esirgemek, haset etmek
grudge
diş bilemek
grudge
to carry a grudge kin beslemek
grudge
antipati
grudge
{i} kincilik
grudge
kıyamayarak
grudge
(Askeri) KİN, HINÇ
Englisch - Englisch
grudge
to feel compunction or grief

  Silbentrennung

  to feel com·punc·tion or grief

  Türkische aussprache

  tı fil kımpʌngkşın ır grif

  Aussprache

  /tə ˈfēl kəmˈpəɴɢksʜən ər ˈgrēf/ /tə ˈfiːl kəmˈpʌŋkʃən ɜr ˈɡriːf/

  Wort des Tages

  wether
Favoriten