to exert, make us of one's influence

listen to the pronunciation of to exert, make us of one's influence
Englisch - Türkisch

Definition von to exert, make us of one's influence im Englisch Türkisch wörterbuch

influence
tesir etmek
influence
tesir eden kimse veya şey
influence
{i} tesir
influence
{f} sözünü geçirmek
influence
etki,v.etkile: n.etki
influence
{f} söz geçirmek
influence
etkilenim
influence
dili sarhoş
influence
etki

Sanırım birlikte yaşamamız alışkanlıklarını etkiledi. - I think that our living together has influenced your habits.

Ülkesinin üstünde büyük etkisi var. - He has a great influence on his country.

influence
etkili/nüfuzlu kimse
influence
sözü geçen kimse
influence
torpil
influence
sözü geçerlik
influence
nüfuz

Onun ülkesinde büyük nüfuzu var. - He has great influence in his country.

influence
{f} etkilemek

Neden onu etkilemek için çalışmalılar? - Why should they try to influence him?

influence
{f} etkilemek, tesir etmek
influence
slang piston
Englisch - Englisch
influence
to exert, make us of one's influence
Favoriten