to examine for the correction of errors, or for the purpose of making changes

listen to the pronunciation of to examine for the correction of errors, or for the purpose of making changes
Englisch - Türkisch

Definition von to examine for the correction of errors, or for the purpose of making changes im Englisch Türkisch wörterbuch

revise
{f} gözden geçirmek

Biyoloji testi için gözden geçirmek zorundayım. - I have to revise for a biology test.

revise
{f} yeniden incelemek
revise
{f} tekrar düzeltme yapmak
revise
{f} (metni) gözden geçirerek
revise
{i} düzeltilmiş baskı
revise
tekrarlamak değiştirmek
revise
{i} tashih nüshası
revise
{f} değiştirmek (düşünce)
revise
{f} (fikrini/planını) değiştirmek: He has revised his opinion of me. Hakkımdaki fikrini değiştirdi
revise
düzeltme
revise
gözden geçirme

Benim yaklaşımımı gözden geçirmem ve revize etmem gerekiyor. - I need to review and revise my approach.

Biyoloji testi için gözden geçirmek zorundayım. - I have to revise for a biology test.

revise
yeniden gözden geçirme
revise
yeniden elden geçirmek
revise
gözden geçirip düzeltmek
revise
ikinci prova
revise
(görüş/vb.) değiştirmek
revise
(fiil) yeniden incelemek, gözden geçirmek, tekrar düzeltme yapmak, değiştirmek (düşünce), tekrarlamak (ders)
revise
{i} gözden geçirip düzeltme
revise
(isim) tashih nüshası, tashih, gözden geçirip düzeltme, revizyon, düzeltilmiş baskı
Englisch - Englisch
revise
to examine for the correction of errors, or for the purpose of making changes

    Silbentrennung

    to ex·am·ine for the cor·rec·tion of errors, or for the pur·pose of mak·ing changes

    Aussprache

    Wort des Tages

    warlock
Favoriten