to determin, finish, conclude, settle

listen to the pronunciation of to determin, finish, conclude, settle
Englisch - Türkisch

Definition von to determin, finish, conclude, settle im Englisch Türkisch wörterbuch

decide
karar vermek

Kimin birinci olduğuna karar vermek için kura çekelim. - Let's draw lots to decide who goes first.

Karar vermek size kalmış. - That's for you to decide.

decide
{f} kararlaştırmak
decide
decide against thing bir şeyin aleyhinde karar vermek
decide
{f} belirlemek
decide
aklı kesmek
decide
hükme bağlamak
decide
{f} karar verdirmek
decide
sonuçlandırmak
decide
seçim yapmak
decide
hüküm vermek
decide
karar ver

Sigarayı bırakmaya karar verdi. - He decided to quit smoking.

Mary artık onu asla görmemeye karar verdi. - Mary decided never to see him any more.

decide
{f} karar vermesini sağlamak
decide
decide in favor of a thing bir şeyin lehinde karar vermek
decide
x sonuçlandır/kararlaştır
decide
{f} sonuca varmak
decide
{f} azmetmek
Englisch - Englisch
{v} decide
to determin, finish, conclude, settle
Favoriten