to define or limit by adding a differentia

listen to the pronunciation of to define or limit by adding a differentia
Englisch - Türkisch

Definition von to define or limit by adding a differentia im Englisch Türkisch wörterbuch

determine
{f} 1. belirlemek, tayin etmek; tespit etmek, saptamak: We have not yet determined the price of that book. O kitabın fiyatını henüz saptamadık
determine
yön vermek
determine
karara bağlamak
determine
amaçlamak
determine
saptamada bulunmak
determine
ortaya çıkarmak
determine
belirlemek

Onun kökenini belirlemek için orta çağlara geri gitmeliyiz. - To determine its origin, we must go back to the middle ages.

Bilimsel çalışmalar yoluyla bu kayaların yaşını belirlemek olanaklıdır. - It is possible to determine the age of these rocks through scientific studies.

determine
karar verdirtmek
determine
belirle

Seyahat için tarihi belirlediler. - They determined the date for the trip.

Yaşamlarımız çevremiz tarafından belirlenir. - Our lives are determined by our environment.

determine
{f} saptamak
determine
{f} kararlaştırmak
determine
kesmek
determine
karar ver

Önce ne yapılacağına karar vermeliyiz. - We should determine what is to be done first.

Bir kralın kızı olarak düşünülen ve büyük lüks içinde yetiştirilen Eleanor kocasıyla bu tersliği paylaşmaya karar verdi. - Eleanor though the daughter of a king and brought up in the greatest luxury determined to share misfortune with her husband.

determine
belirlemek, tayin etmek; tespit etmek, saptamak: We have not yet determined the price of that book. O kitabın fiyatını henüz saptamadık
determine
{f} karara bağlanmak
determine
sapta/kararlaştır
determine
{f} neden olmak
Englisch - Englisch
determine
to define or limit by adding a differentia
Favoriten