to decrease in intensity or magnitude

listen to the pronunciation of to decrease in intensity or magnitude
Englisch - Türkisch
Englisch - Englisch
deescalate
to decrease in intensity or magnitude

  Silbentrennung

  to de·crease in in·ten·si·ty or mag·ni·tude

  Türkische aussprache

  tı dîkris în întensıti ır mägnıtud

  Aussprache

  /tə dəˈkrēs ən ənˈtensətē ər ˈmagnəˌto͞od/ /tə dɪˈkriːs ɪn ɪnˈtɛnsətiː ɜr ˈmæɡnəˌtuːd/
Favoriten