to confide, rely, believe, credit, fell upon credit, commit to any one's care

listen to the pronunciation of to confide, rely, believe, credit, fell upon credit, commit to any one's care
Englisch - Türkisch

Definition von to confide, rely, believe, credit, fell upon credit, commit to any one's care im Englisch Türkisch wörterbuch

trust
güvenmek

Hayatımı kaptana güvenmek zorundaydım. - I had to trust the captain with my life.

Tüm yapabileceğiniz birbirinize güvenmektir. - All you can do is trust one another.

trust
{i} mütevellilik; mutemetlik
trust
güvence
trust
{i} sorumluluk; görev, vazife
trust
{f} 1. güvenmek, itimat
trust
{i} ümit
trust
ortaklık
trust
güvenirlik
trust
{f} inanmak
trust
teslim etmek
trust
inan

Onun söylediğine inanabileceğimi zannetmiyorum. - I don't feel that I can trust what he says.

Ben onun hikayesine inanmıyorum. - I don't trust his story.

trust
{f} ummak
trust
tevekkül etmek
trust
bakım
trust
tröst
trust
{f} veresiye vermek
trust
{i} güven, itimat
trust
{f} itimat etmek
trust
{f} kredi vermek
Englisch - Englisch
{v} trust
to confide, rely, believe, credit, fell upon credit, commit to any one's care
Favoriten