to commit, as to one's care; to intrust

listen to the pronunciation of to commit, as to one's care; to intrust
Englisch - Türkisch

Definition von to commit, as to one's care; to intrust im Englisch Türkisch wörterbuch

trust
güvenmek

Kendine güvenmek başarının anahtarıdır. - Trusting yourself is the key to success.

Hayatımı kaptana güvenmek zorundaydım. - I had to trust the captain with my life.

trust
{i} mütevellilik; mutemetlik
trust
güvence
trust
{i} sorumluluk; görev, vazife
trust
{f} 1. güvenmek, itimat
trust
{i} ümit
trust
ortaklık
trust
güvenirlik
trust
{f} inanmak
trust
teslim etmek
trust
inan

O bana tamamen inanmaz. - He doesn't altogether trust me.

Ondan hoşlanıyorum fakat aynı zamanda ona gerçekten inanmıyorum. - I like him, but at the same time I don't really trust him.

trust
{f} ummak
trust
tevekkül etmek
trust
bakım
trust
tröst
trust
{f} veresiye vermek
trust
{i} güven, itimat
trust
{f} itimat etmek
trust
{f} kredi vermek
Englisch - Englisch
trust
To commit, as to ones care; to intrust
trust
to commit, as to one's care; to intrust
Favoriten