to change the original materials as previously printed

listen to the pronunciation of to change the original materials as previously printed
Englisch - Türkisch

Definition von to change the original materials as previously printed im Englisch Türkisch wörterbuch

revise
{f} gözden geçirmek

Biyoloji testi için gözden geçirmek zorundayım. - I have to revise for a biology test.

revise
{f} yeniden incelemek
revise
{f} tekrar düzeltme yapmak
revise
{f} (metni) gözden geçirerek
revise
{i} düzeltilmiş baskı
revise
tekrarlamak değiştirmek
revise
{i} tashih nüshası
revise
{f} değiştirmek (düşünce)
revise
{f} (fikrini/planını) değiştirmek: He has revised his opinion of me. Hakkımdaki fikrini değiştirdi
revise
düzeltme
revise
gözden geçirme

Onun senin derslerini gözden geçirmesi gerekir! - He should revise his lessons!

Bize söylediğinin ışığında planımızı gözden geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. - In the light of what you told us, I think we should revise our plan.

revise
yeniden gözden geçirme
revise
yeniden elden geçirmek
revise
gözden geçirip düzeltmek
revise
ikinci prova
revise
(görüş/vb.) değiştirmek
revise
(fiil) yeniden incelemek, gözden geçirmek, tekrar düzeltme yapmak, değiştirmek (düşünce), tekrarlamak (ders)
revise
{i} gözden geçirip düzeltme
revise
(isim) tashih nüshası, tashih, gözden geçirip düzeltme, revizyon, düzeltilmiş baskı
Englisch - Englisch
revise
to change the original materials as previously printed

  Silbentrennung

  to change the o·rig·i·nal ma·te·ri·als as previously printed

  Türkische aussprache

  tı çeync dhi ırîcınıl mıtîriılz äz priviısli prîntıd

  Aussprache

  /tə ˈʧānʤ ᴛʜē ərˈəʤənəl məˈtərēəlz ˈaz ˈprēvēəslē ˈprəntəd/ /tə ˈʧeɪnʤ ðiː ɜrˈɪʤənəl məˈtɪriːəlz ˈæz ˈpriːviːəsliː ˈprɪntəd/

  Wort des Tages

  picaresque
Favoriten