to cause to lose interest; to bore

listen to the pronunciation of to cause to lose interest; to bore
Englisch - Türkisch

Definition von to cause to lose interest; to bore im Englisch Türkisch wörterbuch

disinterest
aldırışsızlık
disinterest
tarafsızlık
disinterest
kendi çıkarını gözetmeyen
disinterest
kendi menfaatini düşünmeyen
disinterest
önyargısı olmayan
disinterest
alâkasızlık
disinterest
ilgisiz

Tom'un yüzünde bıkkın, ilgisiz bir görünüş vardı. - Tom had a bored, disinterested look on his face.

Bir ilgisiz üçüncü taraf anlaşmazlığı çözdü. - A disinterested third party resolved the dispute.

disinterest
disinterested tarafsız
Englisch - Englisch
disinterest
to cause to lose interest; to bore
Favoriten