to cause someone to come to a decision

listen to the pronunciation of to cause someone to come to a decision
Englisch - Türkisch

Definition von to cause someone to come to a decision im Englisch Türkisch wörterbuch

decide
karar vermek

Karar vermek sana kalmış. - It's up to you to decide.

Kimin birinci olduğuna karar vermek için kura çekelim. - Let's draw lots to decide who goes first.

decide
{f} kararlaştırmak
decide
decide against thing bir şeyin aleyhinde karar vermek
decide
{f} belirlemek
decide
aklı kesmek
decide
hükme bağlamak
decide
{f} karar verdirmek
decide
sonuçlandırmak
decide
seçim yapmak
decide
hüküm vermek
decide
karar ver

Mary artık onu asla görmemeye karar verdi. - Mary decided never to see him any more.

İşinden ayrılmaya karar verdi. - She decided to quit her job.

decide
{f} karar vermesini sağlamak
decide
decide in favor of a thing bir şeyin lehinde karar vermek
decide
x sonuçlandır/kararlaştır
decide
{f} sonuca varmak
decide
{f} azmetmek
Englisch - Englisch
decide
to cause someone to come to a decision

  Silbentrennung

  to cause some·one to come to a de·ci·sion

  Türkische aussprache

  tı kôz sʌmwʌn tı kʌm tı ı dîsîjın

  Aussprache

  /tə ˈkôz ˈsəmˌwən tə ˈkəm tə ə dəˈsəᴢʜən/ /tə ˈkɔːz ˈsʌmˌwʌn tə ˈkʌm tə ə dɪˈsɪʒən/

  Wort des Tages

  pandemic
Favoriten