to cause a player on the offense to be out, especially of men on base

listen to the pronunciation of to cause a player on the offense to be out, especially of men on base
Englisch - Türkisch

Definition von to cause a player on the offense to be out, especially of men on base im Englisch Türkisch wörterbuch

put out
söndürmek

Yangını söndürmek için birlikte çalıştılar. - They worked together to put out the fire.

Onlar alevleri söndürmek için itfaiye çağırmak zorunda kaldı. - They had to call the firefighters to put out the flames.

put out
ateş söndürmek
put out
(Dilbilim) dağıtmak
put out
rahatsızlık vermek
put out
(deyim) (bildiri vb) yayınlamak
put out
(Tıp) uyutmak
put out
(Argo) birisiyle yatmayı kabul etmek
put out
(Dilbilim) işlerini karıştırmak
put out
(Dilbilim) keyfini bozmak
put out
şaşırtmak
put out
vermek (ısı)
put out
çıkar

Tom elini çıkardı ve Mary'yi durdurdu. - Tom put out his hand and stopped Mary.

Tom elini dışarı çıkardı. - Tom put out his hand.

put out
rahatsız etmek
put out
(deyim) vurup bayıltmak. put sth. out
put out
(deyim) bozmak. put out (one's) feelers [kd] baskalrinin dusuncesini yoklamak,nabiz yoklamak,agiz aramak
put out
(Fiili Deyim ) 1- uzatmak 2- çıkarmak
put out
çıkarmak, yaymak: That chimney's putting out a lot of smoke. O bacadan çok duman çıkıyor
put out
(deyim) yerinden çıkarmak(kol,bacak vb.)
put out
(ısı)
put out
(deyim) put someone out
Englisch - Englisch
put out
to cause a player on the offense to be out, especially of men on base
Favoriten