to become thinner towards the edges

listen to the pronunciation of to become thinner towards the edges
Englisch - Englisch
lens
to become thinner towards the edges

  Silbentrennung

  to be·come thin·ner to·wards the edges

  Türkische aussprache

  tı bîkʌm thînır tıwôrdz dhi ecız

  Aussprache

  /tə bəˈkəm ˈᴛʜənər təˈwôrdz ᴛʜē ˈeʤəz/ /tə bɪˈkʌm ˈθɪnɜr təˈwɔːrdz ðiː ˈɛʤəz/

  Wort des Tages

  arterious
Favoriten