to become lax, weak, or loose; as, to let one's grasp relax

listen to the pronunciation of to become lax, weak, or loose; as, to let one's grasp relax
Englisch - Türkisch

Definition von to become lax, weak, or loose; as, to let one's grasp relax im Englisch Türkisch wörterbuch

relax
{f} rahatlamak

Rahatlamak için ne yapıyorsun? - What do you do for relaxation?

Eve gitmeden önce, rahatlamak için birkaç içki içerim. - Before going home, I have a few drinks to relax.

relax
gevşemek

Sadece kumsalda oturup bir hafta boyunca gevşemek istiyorum. - I just want to sit on the beach and relax for a week.

relax
{f} rahatlatmak

Onu rahatlatmak için bir ilaç verdi. - He gave her a drug to make her relax.

relax
yorgunluğunu atmak
relax
hafiflemek
relax
(güç/kontrol/vb.) gevşetmek
relax
dinlendirmek
relax
gevşeyip dinlenmek
relax
gevşetmek
relax
hafifletmek
relax
gevşe

İthalat düzenlemeleri son zamanlarda gevşetilmiştir. - Import regulations have been relaxed recently.

Biraz gevşemelisiniz. - You'd better relax a bit.

relax
rahatkamak, gevşemek.çözünmek
relax
{f} yumuşatmak
relax
{f} yumuşatmak, hafifletmek; yumuşamak, hafiflemek
Englisch - Englisch
relax
to become lax, weak, or loose; as, to let one's grasp relax
Favoriten