to be in a stew

listen to the pronunciation of to be in a stew
Englisch - Türkisch
paçaları tutuşmak
etekleri tutuşmak
in a stew
acele ile
in a stew
heyecanla
to be in
olmak

O, öğle yemeğinde zamanında olmak için babasına söz verdi. - She promised her father to be in time for lunch.

Planında olmak istiyorum. - I want to be in your plan.

be in a stew
{k} telaş/endişe içinde olmak
in a stew
etekleri tutuşarak
in a stew
{k} (deyim) heyecanla,telasla,aceleyle
to be in a stew
Favoriten