to approach another ship too closely when it has right of way

listen to the pronunciation of to approach another ship too closely when it has right of way
Englisch - Türkisch

Definition von to approach another ship too closely when it has right of way im Englisch Türkisch wörterbuch

crowd
{f} toplan

Etrafta bir kalabalık toplandı. - A crowd gathered around.

Bir kalabalık olay yerinde toplandı. - A crowd gathered at the scene.

crowd
dışarıya itelemek yer bırakmamak
crowd
{i} arkadaş grubu
crowd
x sıkıştır/toplan/doldur
crowd
crowd into doluşmak
crowd
{f} toplanmak
crowd
{f} üşüşmek
crowd
doluşmak (bir yere)
crowd
insan kalabalığı

Bir insan kalabalığı, geçit resmini izlemek için toplandı. - A crowd of people gathered to see the parade.

Tiyatronun girişinde bir insan kalabalığı vardı. - There was a crowd of people at the entrance of the theater.

crowd
(bir alan) doldurmak
crowd
{i} sürü

Kütüphanenin önünde bekleyen bir sürü öğrenci vardı. - There was a crowd of students waiting in front of the library.

crowd
belirli bir toplumsal türküm
crowd
kalabalık

Salonda büyük bir kalabalık vardı. - There was a large crowd in the hall.

Bu kalabalık bana Tokyo caddelerini hatırlatıyor. - This crowd reminds me of the streets of Tokyo.

crowd
tıkıştırmak
crowd
doluşmak
crowd
{i} çokluk
crowd
{f} bıktırmak
crowd
{f} sıkıştırmak
Englisch - Englisch
crowd
to approach another ship too closely when it has right of way

  Silbentrennung

  to ap·proach an·oth·er ship too close·ly when it has right of way

  Türkische aussprache

  tı ıprōç ınʌdhır şîp tu klōsli hwen ît hız rayt ıv wey

  Aussprache

  /tə əˈprōʧ əˈnəᴛʜər ˈsʜəp ˈto͞o ˈklōslē ˈhwen ət həz ˈrīt əv ˈwā/ /tə əˈproʊʧ əˈnʌðɜr ˈʃɪp ˈtuː ˈkloʊsliː ˈhwɛn ɪt həz ˈraɪt əv ˈweɪ/

  Wort des Tages

  orthography
Favoriten