this is sometimes omitted, making the verb transitive

listen to the pronunciation of this is sometimes omitted, making the verb transitive
Englisch - Türkisch

Definition von this is sometimes omitted, making the verb transitive im Englisch Türkisch wörterbuch

flee
{f} kaçmak

Brown ve arkadaşları kaçmak zorunda bırakıldılar. - Brown and his friends were forced to flee.

flee
{f} terketmek
flee
gözden kaybolmak
flee
firar etmek
flee
kaç

Yirmi atmaca bir baykuşun önünde kaçtı. - Twenty sparrowhawks flee before an owl.

Sanırım, bu yüzden kaçarım. - I think, therefore I flee.

flee
{f} aceleyle çıkmak
flee
{f} akıp gitmek
flee
{f} (fled) kaçmak; firar etmek
flee
güzden kaybolmak
flee
{f} sıvışmak
flee
flee kaç
flee
{f} kaçınmak
flee
{f} tüymek
flee
bırakmak
flee
slang tüymek
flee
gelip geçmek
Englisch - Englisch
flee
this is sometimes omitted, making the verb transitive
Favoriten