the upper front brow of a saddle

listen to the pronunciation of the upper front brow of a saddle
Englisch - Englisch
pommel
the upper front brow of a saddle

  Silbentrennung

  the up·per front brow of a sad·dle

  Türkische aussprache

  dhi ʌpır frʌnt brau ıv ı sädıl

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈəpər ˈfrənt ˈbrou əv ə ˈsadəl/ /ðiː ˈʌpɜr ˈfrʌnt ˈbraʊ əv ə ˈsædəl/

  Wort des Tages

  dreary
Favoriten