the top portion of the tree

listen to the pronunciation of the top portion of the tree
Englisch - Englisch
Apex
the top portion of the tree

  Silbentrennung

  the top por·tion of the Tree

  Türkische aussprache

  dhi tôp pôrşın ıv dhi tri

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈtôp ˈpôrsʜən əv ᴛʜē ˈtrē/ /ðiː ˈtɔːp ˈpɔːrʃən əv ðiː ˈtriː/

  Wort des Tages

  tremulous
Favoriten