the substrate into which a substance is absorbed

listen to the pronunciation of the substrate into which a substance is absorbed
Englisch - Englisch
Absorbent
the substrate into which a substance is absorbed

  Silbentrennung

  the sub·strate in·to which a sub·stance I·s ab·sorbed

  Türkische aussprache

  dhi sʌbstreyt întı hwîç ı sʌbstıns îz ıbzôrbd

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈsəbˌstrāt əntə ˈhwəʧ ə ˈsəbstəns əz əbˈzôrbd/ /ðiː ˈsʌbˌstreɪt ɪntə ˈhwɪʧ ə ˈsʌbstəns ɪz əbˈzɔːrbd/

  Wort des Tages

  sciapodous
Favoriten