a monthly report showing the bank's record of the checking account

listen to the pronunciation of a monthly report showing the bank's record of the checking account
Englisch - Türkisch

Definition von a monthly report showing the bank's record of the checking account im Englisch Türkisch wörterbuch

bank statement
banka hesap yağdayı
bank statement
Hesap özeti, hesap durumu, banka bildirimi
bank statement
hesap özeti
bank statement
hesap durumu
Englisch - Englisch
bank statement
a monthly report showing the bank's record of the checking account

  Silbentrennung

  a month·ly re·port show·ing the bank's rec·ord of the checking ac·count

  Türkische aussprache

  ı mʌnthli ripôrt şōîng dhi bängks rıkôrd ıv dhi çekîng ıkaunt

  Aussprache

  /ə ˈmənᴛʜlē rēˈpôrt ˈsʜōəɴɢ ᴛʜē ˈbaɴɢks rəˈkôrd əv ᴛʜē ˈʧekəɴɢ əˈkount/ /ə ˈmʌnθliː riːˈpɔːrt ˈʃoʊɪŋ ðiː ˈbæŋks rəˈkɔːrd əv ðiː ˈʧɛkɪŋ əˈkaʊnt/

  Wort des Tages

  vogue
Favoriten