the study of techniques for remembering anything more easily

listen to the pronunciation of the study of techniques for remembering anything more easily
Englisch - Türkisch

Definition von the study of techniques for remembering anything more easily im Englisch Türkisch wörterbuch

mnemonics
bellek geliştirme yöntemi
mnemonics
{i} hafıza geliştirme sistemi
mnemonics
(isim) hafıza geliştirme sistemi
mnemonics
belleği güçlendirme sanat
mnemonics
{i} mnemotekni
Englisch - Englisch
mnemonics
the study of techniques for remembering anything more easily

  Silbentrennung

  the stu·dy of techniques for remembering a·ny·thing more eas·i·ly

  Türkische aussprache

  dhi stʌdi ıv tekniks fôr rimembrîng enithîng môr izıli

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈstədē əv tekˈnēks ˈfôr rēˈmembrəɴɢ ˈenēˌᴛʜəɴɢ ˈmôr ˈēzəlē/ /ðiː ˈstʌdiː əv tɛkˈniːks ˈfɔːr riːˈmɛmbrɪŋ ˈɛniːˌθɪŋ ˈmɔːr ˈiːzəliː/

  Wort des Tages

  glower
Favoriten